Operační program Zaměstnanost

14.10.2018

V rámci projektu jsou realizovány příměstské tábory v letech 2018 - 2020.
Název subjektu: Yachtclub Pardubice, z.s.

Název projektu:  Jachtařský příměstský tábor na přehradě Seč
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007257
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: MAS ŽR: OPZ – Prorodinná opatření - I
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 9. 2020
 
Cílem projektu:
  Cílem projektu je zajistit rodičům předškolních dětí a dětí 1. stupně základní školy péči o děti v pracovní době během školních prázdnin, a to formu účasti na jachtařském příměstském táboře na přehradě Seč a omezit tak bariéry pro jejich uplatnění na trhu práce.
  V rámci projektu jsou realizovány příměstské tábory v letech 2018 - 2020 v území MAS Železnohorský region na přehradě Seč v areálu Yachtclubu Pardubice, z.s. v části Ústupky. Tyto tábory jsou určeny pro děti 1. stupně základní školy a předškolní děti. Prostřednictvím projektu je rodičům dětí účastnících se příměstského tábora umožněno lépe sladit pracovní rytmus s péčí o děti a zlepšit tak jejich pozici na trhu práce.
 
Termín příměstských táborů v roce 2018: 30. 7. 2018 – 3. 8. 2018 a 6. 8. 2018 – 10. 8. 2018.
Termín příměstských táborů v roce 2019: 29.7.2019 – 3.8.2019 a 5.8. 2019 – 9.8.2019
 
 
 
Projekt realizovaný v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z.s.

 

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte (více informací).